บูรณาการร่วมเคลื่อนย้ายปลาบึก สู่เขื่อนขุนด่านปราการชล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

บูรณาการร่วมเคลื่อนย้ายปลาบึก สู่เขื่อนขุนด่านปราการชล 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-12-21  |   ข่าววันที่: 2019-12-20 |  อ่าน: 166 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก โดย นายธนนชัย สืบพรม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด บูรณาการร่วมกับ เทศบาลเมืองนครนายก เรือนจำจังหวัดนครนายก โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และหน่วยป้องกันและปราบปรามเขื่อนขุนด่านปราการชล ดำเนินการเคลื่อนย้ายปลาบึก น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ 35 กิโลกรัม จำนวน 5 ตัว จากบ่อหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก เพื่อนำไปปล่อย บริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลาบึกทั้ง 5 ตัว สมบูรณ์แข็งแรงดี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,836)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,825) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,622) 17.ประมงอาสา.. (1,465) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,360) แนะนำหน่วยงาน.. (1,252) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,044) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,013) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (958) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (948) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (936) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (931) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (841) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (709) อำนาจและหน้าที่.. (676) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (672) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (617) Download แบบฟอร์ม.. (551) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (408) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (406)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000