เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดนครนายก (PGS นครนายก)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดนครนายก (PGS นครนายก) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-12-21  |   ข่าววันที่: 2019-12-17 |  อ่าน: 44 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.
นายอนิวรรตน์ สมชีวิตา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินแปลงที่ขอรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดนครนายก (PGS นครนายก) ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นางสาวปทุมพร กรสุทธิโสภณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก เป็นประธาน พร้อมทั้ง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก และเกษตรกร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินแปลงที่ขอรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดนครนายก (PGS นครนายก) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,854)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (636) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000