ประชุมคณะทำงานสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เขตพื้นที่จังหวัดนครนายก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

ประชุมคณะทำงานสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เขตพื้นที่จังหวัดนครนายก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-10-29  |   ข่าววันที่: 2019-10-29 |  อ่าน: 93 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562
เวลา 09.30 น. นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายธนนชัย สืบพรม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวมัลลิกา วรรณประภา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายเชาวลิต เพชรน้อย ประมงอำเภอปากพลี และนางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร ประมงอำเภอองครักษ์ ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมการปรับขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เขตพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยมี นางสาวปทุมพร กรสุทธิโสภณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,854)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (636) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000