โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-10-23  |   ข่าววันที่: 2019-10-17 |  อ่าน: 83 ครั้ง
 

วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 น. นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล” สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง และตัวแทนผู้ประกอบการบางส่วน โดยมี นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งเทคนิคและวิธีการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบกิจการการเลี้ยงกุ้งทะเลรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ที่สำคัญยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบอีกด้วย ซึ่งจัดขึ้นโดยกองวิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,854)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (637) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000