กรมประมงปล่อยพันธุ์ปลา หวังฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำยั่งยืน สร้างแหล่งอาหารให้ชุมชน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

กรมประมงปล่อยพันธุ์ปลา หวังฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำยั่งยืน สร้างแหล่งอาหารให้ชุมชน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-25  |   ข่าววันที่: 2021-06-25 |  อ่าน: 142 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

นางสาวอรทิพา ผ่อนผาสุข ประมงอำเภอปากพลี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และ กิจกรรมโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างปลุกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูด้วยการอบรมให้ความรู้ในการปกป้องอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาด้วยตนเอง อีกทั้งเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของความร่วมมือร่วมใจกัน ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเอง ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร เพื่อให้ฟื้นคืนความสมบูรณ์ดังเดิม และร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่เจริญเติบโตได้รวดเร็วลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนได้จับไปบริโภคในครัวเรือน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดอาหารโปรตีนจากปลา นอกจากนี้ยังเป็นการสานต่อโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยเพื่อให้สัตว์น้ำของไทยในแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำสาธารณะหลายชนิดมีปริมาณลดลง และพบว่าพันธุ์ปลาบางชนิดมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำ ดังนั้น การปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณที่ลดลงจะสามารถช่วยฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ำ และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน อันจะนำมาซึ่งการบริหารจัดการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในอนาคตอย่างยั่งยืน ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์หนองโสน ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี

โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี จำนวน 15,000 ตัว

ด้วยความปรารถนาดี

 

#กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #ประมงอำเภอปากพลี #ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี #ปลา

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 สแกน QR Code เพื่อให้ Google Map นำทางไปได้ง่ายๆ หรือ กดตรงนี้ การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถโดยสารสาธารณะ) 1.รถตู้สาย 58-967 กรุงเทพฯ-นครนายก-เขื่อนขุนด่าน จากอนุสาวรีย์ชัยฯ 6.00-18.00 น. / จากฟิวเจอร์ฯ 6.00-20.00 น.จากเขื่อนขุนด่าน 6.00-17.30 น. / จากนครนายก 4.30-17.30 น. (รถออกทุก 20 นาที) 2.บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันวันละหลายเที่ยว มีเส้นทาง คือกรุงเทพฯ – หินกอง – นครนายกกรุงเทพฯ – รังสิต – องครักษ์ – นครนายกกรุงเทพฯ – นครนายก – อรัญประเทศกรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเรียนนายร้อย จปร. โดยต้องต่อรถเข้าเมืองอีก 7 กิโลเมตร 3.รถตู้ สายกรุงเทพฯ – นครนายก มีจุดขึ้นรถได้แก่จากกรุงเทพ ขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วน ฝั่งแฟชั่นมอลล์ รถออกทุก 40 นาทีจากนครนายก ขึ้นรถที่ รพ.นครนายก และบริเวณสี่แยกไฟแดงนครนายก รถออกทุก 40 นาที การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล) 1.ตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร 2.ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกอง ไปตามถนนสุวรรณศรเส้นทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงจังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร เบอร์โทรศัพท์ 088-278-6208