23 ธันวาคม 2563 นายอำเภอขนอม เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของอำเภอขนอม

 ด่านตรวจประมงขนอม

23 ธันวาคม 2563 นายอำเภอขนอม เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของอำเภอขนอม 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-12-24  |   ข่าววันที่: 2020-12-23 |  อ่าน: 206 ครั้ง
 

23 ธันวาคม 2563 นายมาโนช  อัจนากิตติ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวณภัสกานต์  แสงอรุณ นักวิชาการประมง และนางสาวสุกัญญา  เอียดฤทธิ์ นักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของอำเภอขนอม โดยมี นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอขนอม เป็นประธานในที่ประชุม และมอบนโยบายมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันของผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  แก่ผู้ประกอบการแพปลา/ท่าเทียบเรือประมง และเจ้าของเรือประมง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน  ณ ห้องประชุมสมาคมประมงอำเภอขนอม หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนยีน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น.  พลเรือโท  พรชัย  ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาต.. (1,140)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ.. (1,094) จดหมายข่าว ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ขนอม ประจำเดือน เม.ย. 2560.. (1,030) วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายสุเมธ ตันติกุล ที่ปรึกษากรมประมงด้านการแก้ไขกฎหมาย นายวิรัตน์ สนิจมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำกา.. (990) วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวิรัตน์  สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้.. (781) สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการทบทวนแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา โดยได้ทำการลงพื้นที่อ.ขนอม เพ.. (775) วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 นาวาเอก โชคชัย เรืองแจ่ม หัวน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 2 และคณะ.. (751) ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงาน ศจร.ขนอม.. (716) พิธีเปิดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ขนอม .. (706) เจ้าหน้าที่ตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ.. (660)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงขนอม

     เลขที่  ๑/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๒๑๐