สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการทบทวนแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา โดยได้ทำการลงพื้นที่อ.ขนอม เพื่อสำรวจ เก็บข้อมูล และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากกิจกรรมดังกล่าว

 ด่านตรวจประมงขนอม

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการทบทวนแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา โดยได้ทำการลงพื้นที่อ.ขนอม เพื่อสำรวจ เก็บข้อมูล และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากกิจกรรมดังกล่าว  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-05-29  |   ข่าววันที่: 2017-05-28 |  อ่าน: 775 ครั้ง
 

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการทบทวนแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา  โดยได้ทำการลงพื้นที่ อ.ขนอม เพื่อสำรวจ เก็บข้อมูล และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทำการตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้า ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids : TSS) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus; TP) และปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารที่มีอยู่ในน้ำ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) ในพื้นที่จังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการทบทวนการกำหนดให้ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น.  พลเรือโท  พรชัย  ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาต.. (1,140)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ.. (1,094) จดหมายข่าว ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ขนอม ประจำเดือน เม.ย. 2560.. (1,030) วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายสุเมธ ตันติกุล ที่ปรึกษากรมประมงด้านการแก้ไขกฎหมาย นายวิรัตน์ สนิจมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำกา.. (990) วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวิรัตน์  สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้.. (781) สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการทบทวนแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา โดยได้ทำการลงพื้นที่อ.ขนอม เพ.. (775) วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 นาวาเอก โชคชัย เรืองแจ่ม หัวน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 2 และคณะ.. (751) ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงาน ศจร.ขนอม.. (716) พิธีเปิดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ขนอม .. (706) เจ้าหน้าที่ตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ.. (660)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงขนอม

     เลขที่  ๑/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๒๑๐