เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ผลักดัน แก้ไขปัญหา การดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ผลักดัน แก้ไขปัญหา การดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-24  |   ข่าววันที่: 2020-01-21 |  อ่าน: 427 ครั้ง
 

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ผลักดัน แก้ไขปัญหา การดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2562 ที่ผ่านมา และร่วมกันหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมบั่งยืน และ โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือตอนบน) ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย ผู้ตรวจราชการกรมประมง ประมงจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com