เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับจังหวัดลำพูน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน


เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับจังหวัดลำพูน 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 20 มกราคม 2563 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบหมายให้ นางปิยะดา ภมรชัยสกุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับจังหวัดลำพูน โดยมีการแจ้งข้อราชการสำคัญที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ ร่วมกัน กำหนดแผนการขับเคลื่อน ศพก. และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบูรณาการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแจ้งแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูนน โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นปะธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรอำเภอ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ ประธานแปลงใหญ่ระดับอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ที่รับผิดชอบงาน ศพก. และ แปลงใหญ่ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   จัดกิจกรรมปล่อยปลาวันข้าราชการพลเรือน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร)...  200    ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณ...  162  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูร...  161  วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่    142  งบทดลอง กพ.65   130  ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ   110  จัดกิจกรรม ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูนพันธุ์ ประจำ...  107  มอบใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP ให้แก่เกษตรกรที่เข้...  98  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มป...  76  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

         143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com    Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ