เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับจังหวัดลำพูน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับจังหวัดลำพูน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-21  |   ข่าววันที่: 2020-01-20 |  อ่าน: 398 ครั้ง
 

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบหมายให้ นางปิยะดา ภมรชัยสกุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับจังหวัดลำพูน โดยมีการแจ้งข้อราชการสำคัญที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ ร่วมกัน กำหนดแผนการขับเคลื่อน ศพก. และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบูรณาการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแจ้งแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูนน โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นปะธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรอำเภอ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ ประธานแปลงใหญ่ระดับอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ที่รับผิดชอบงาน ศพก. และ แปลงใหญ่ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมด้วย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com