เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ พัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน


 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ พัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ” 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 25  กันยายน  2562 นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ”     มีการร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ป่าชุมชน และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และมอบพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อนำปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะในชุมชน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวเปิดพิธี ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านเหมืองลึก        อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   จัดกิจกรรมปล่อยปลาวันข้าราชการพลเรือน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร)...  201    ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณ...  162  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูร...  161  วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่    142  งบทดลอง กพ.65   130  ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ   110  จัดกิจกรรม ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูนพันธุ์ ประจำ...  107  มอบใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP ให้แก่เกษตรกรที่เข้...  98  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มป...  76  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

         143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com    Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ