เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ พัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ พัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ”  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-26  |   ข่าววันที่: 2019-09-25 |  อ่าน: 235 ครั้ง
 

วันที่ 25  กันยายน  2562 นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ”     มีการร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ป่าชุมชน และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และมอบพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อนำปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะในชุมชน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวเปิดพิธี ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านเหมืองลึก        อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com