เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ การจับสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) ผลจับ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ การจับสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) ผลจับ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-26  |   ข่าววันที่: 2019-09-17 |  อ่าน: 174 ครั้ง
 

   วันที่ 17-19  กันยายน  2562 นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูนมอบหมายให้ นายสมพร เลิศพรกุลรัตน์ นักวิชาการประมงพร้อมด้วยนางสาวกมลชนก นิลโขง นักวิชาการประมง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ การจับสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) ผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร   วันที่ 17-19  กันยายน  2562 นางสิริฉัตร  สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูนมอบหมายให้ นายสมพร เลิศพรกุลรัตน์ นักวิชาการประมงพร้อมด้วยนางสาวกมลชนก นิลโขง นักวิชาการประมง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ การจับสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) ผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com