ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 29 ส.ค. 2560 เวลา 08.30-12.00 น. นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส ได้ร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!