ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมโครงการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมโครงการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 26 ส.ค. 2560 นายวิศวัฒ  ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมโครงการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  โรงแรมรามาการ์เด็นส์ กรุงเทพฯ วิภาวดี - รังสิต กรุงเทพมหานครวันที่ 26 ส.ค. 2560 นายวิศวัฒ  ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมโครงการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  โรงแรมรามาการ์เด็นส์ กรุงเทพฯ วิภาวดี - รังสิต กรุงเทพมหานคร

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!