ศจร.นราธิวาส ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงพาณิชย์บริเวณท่าเทียบเรือ ในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงพาณิชย์บริเวณท่าเทียบเรือ ในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 17 ส.ค. 60 ศจร.นราธิวาส ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงพาณิชย์บริเวณท่าเทียบเรือ ในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับความสมใจจากเทศบาลเมืองตากใบ ท่าเทียบเรือตากใบแปซิฟิก ท่าเทียบเรือหะยีมะ ตาบา รวมไปถึงผู้ประกอบการประมงในพื้นที่เป็นอย่างดีวันที่ 17 ส.ค. 60 ศจร.นราธิวาส ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงพาณิชย์บริเวณท่าเทียบเรือ ในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับความสมใจจากเทศบาลเมืองตากใบ ท่าเทียบเรือตากใบแปซิฟิก ท่าเทียบเรือหะยีมะ ตาบา รวมไปถึงผู้ประกอบการประมงในพื้นที่เป็นอย่างดี

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!