ศจร.นราธิวาส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ครั้งที่ 4/2560

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ครั้งที่ 4/2560 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 15-16 ส.ค.60 ศจร.เขต 2 สงขลา ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ครั้งที่ 4/2560 โดยมี ศจร.นราธิวาส เป็นเจ้าภาพ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำงาน ติดตามผลงานการทำงานในภาระกิจหลัก และรับฟังปัญหาอุปสรรคและร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงานรอบ 10 เดือนที่ผ่าน และประชุมคณะกรรมกลั่นกรองตัวชี้วัดระดับเขตรอบประเมิน 2/60

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!