วันที่ 10 - 12 ก.ย. 63 นางสาวรอกีเยาะ เป๊าะจิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็นผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 10 - 12 ก.ย. 63 นางสาวรอกีเยาะ เป๊าะจิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็นผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 10 - 12 ก.ย. 63 นางสาวรอกีเยาะ เป๊าะจิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็นผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง วิธีการ เงื่อนไขในการตรวจ และการออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ณ โรงแรมปุระนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!