วันที่ 11 ก.ย. 63 เวลา 1000 น. ศจร.นราธิวาสร่วมกับสหวิชาชีพ ได้ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 13/2563

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 11 ก.ย. 63 เวลา 1000 น. ศจร.นราธิวาสร่วมกับสหวิชาชีพ ได้ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 13/2563 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 11 ก.ย. 63 เวลา 1000 น. ศจร.นราธิวาสร่วมกับสหวิชาชีพ ได้ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 13/2563 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนสิงหาคม 2563 และแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2563 รับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพจากหน่วยงานกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!