ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 20 ก.ค. 60 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 เป็นประธาน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!