ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 18-19 ก.ค. 60 นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบ้งคับใช้กฎหมาย" รุ่นที่ 4 จัดโดยกองตรวจการประมง กรมประมง โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง นายเกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์ เป็นประธาน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!