ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) 

ประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) โดยกำหนดสอบในวันที่ 4 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) รายละเอียดข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ พร้อมสถานที่สอบดังภาพที่ส่งมานี้ครับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) โดยกำหนดสอบในวันที่ 4 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) รายละเอียดข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ พร้อมสถานที่สอบดังภาพที่ส่งมานี้ครับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!