น.ส.รอกีเยาะ เป๊าะจิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายนครินทร์ ซิ้มเจริญ เจ้าหน้าที่สื่อสาร ศจร.นราธิวาส ดำเนินการประชาสัมพันธ์ชาวประมง

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


น.ส.รอกีเยาะ เป๊าะจิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายนครินทร์ ซิ้มเจริญ เจ้าหน้าที่สื่อสาร ศจร.นราธิวาส ดำเนินการประชาสัมพันธ์ชาวประมง 

ข่าวกิจกรรม


น.ส.รอกีเยาะ เป๊าะจิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายนครินทร์ ซิ้มเจริญ เจ้าหน้าที่สื่อสาร ศจร.นราธิวาส ดำเนินการประชาสัมพันธ์ชาวประมง เพื่อสร้างความเข้าใจในการกำหนดพิกัดตามประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นที่ห้ามทำการประมงหรือเขตทะเลชายฝั่งในระบบ GPS ของเรือให้ถูกต้อง โดยมีเรือประมงที่ผ่านการชี้แจงแล้วจำนวน 33 ลำ ซึ่งเป็นเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้า - ออกจำนวน 21 ลำ และไม่ได้แจ้งเข้า -ออกกับศูนย์ฯ จำนวน 12 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ และการตอบรับจากชาวประมงเป็นอย่างดี (ข้อมูลวันที่ 25 พ.ค. - 24 มิ.ย. 63)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!