วันที่ 19-20 ก.พ. 63 เวลา 0900 น. นายไกรสร เพิงใหญ่ นักวิชาการประมง ได้เข้าร่วมการประชุมเรื่อง แนวทางการสืบสวนเกี่ยวกับคดีประมง

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 19-20 ก.พ. 63 เวลา 0900 น. นายไกรสร เพิงใหญ่ นักวิชาการประมง ได้เข้าร่วมการประชุมเรื่อง แนวทางการสืบสวนเกี่ยวกับคดีประมง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 19-20 ก.พ. 63 เวลา 0900 น. นายไกรสร เพิงใหญ่ นักวิชาการประมง ได้เข้าร่วมการประชุมเรื่อง แนวทางการสืบสวนเกี่ยวกับคดีประมง รุ่นที่ 1 โดยมีนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ชั้น 3 อาคารโรงอาหารกรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!