วันที่ 17 ก.พ. 63 เวลา 0930 น. นายไกรสร เพิงใหญ่ นักวิชาการประมง ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 17 ก.พ. 63 เวลา 0930 น. นายไกรสร เพิงใหญ่ นักวิชาการประมง ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 17 ก.พ. 63 เวลา 0930 น. นายไกรสร เพิงใหญ่ นักวิชาการประมง ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงครั้งที่ 1 / 2563 โดยมี ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!