วันที่ 3 ก.พ. 63 ศจร.นราธิวาส ร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนมกราคม 63

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 3 ก.พ. 63 ศจร.นราธิวาส ร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนมกราคม 63 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 3 ก.พ. 63 ศจร.นราธิวาส ร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนมกราคม 63 ของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!