วันที่ 30 ม.ค. 63 นายไกรสร เพิงใหญ่ นักวิชาการประมง นายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัณย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า และนางสาวเฟาซียะ์ บูละ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า ได้เข้าตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 30 ม.ค. 63 นายไกรสร เพิงใหญ่ นักวิชาการประมง นายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัณย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า และนางสาวเฟาซียะ์ บูละ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า ได้เข้าตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง 

ข่าวกิจกรรม


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!