วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๒ ศจร.นราธิวาสร่วมกับจนท.สหวิชาชีพ จัดประชุมผู้ประกอบการชาวประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้า - ออกกับศูนย์ฯนราธิวาส ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๒ ศจร.นราธิวาสร่วมกับจนท.สหวิชาชีพ จัดประชุมผู้ประกอบการชาวประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้า - ออกกับศูนย์ฯนราธิวาส ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๒ ศจร.นราธิวาสร่วมกับจนท.สหวิชาชีพ (เจ้าท่า สวัสดิการฯ จัดหางาน) จัดประชุมผู้ประกอบการชาวประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้า - ออกกับศูนย์ฯนราธิวาส ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียด ข้อปฏิบัติต่างๆ เช่น การย้ายอาคารสำนักงาน การแนบเอกสารในระบบ E-๒๘๕ การตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้า - ออก เน้นย้ำประเด็นการบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน การตรวจสุขอนามัยเรือประมง ประเด็นปัญหาขยะทะเล การมอบถุงอวนสำหรับใส่ขยะในเรือประมง รวมถึงประเด็นข้อซักถามต่างๆ ซึ่งจนท.สหวิชาชีพได้ให้คำปรึกษา และแนะนำเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!