วันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ นายไกรสร เพิงใหญ่ นักวิชาการประมง นายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัณย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า และนางสาวเฟาซียะ์ บูละ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า ได้เข้าตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ นายไกรสร เพิงใหญ่ นักวิชาการประมง นายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัณย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า และนางสาวเฟาซียะ์ บูละ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า ได้เข้าตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒ นายไกรสร เพิงใหญ่ นักวิชาการประมง นายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัณย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า และนางสาวเฟาซียะ์ บูละ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า ได้เข้าตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง คือ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส องค์การสะพานปลา อำเภอเมืองนราธิวาส และท่าเทียบเรือหะยีมะ ตาบา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!