PIPO นราธิวาส ร่วมบริการประชาชนช่วงวันหยุดสงกรานตร์

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


PIPO นราธิวาส ร่วมบริการประชาชนช่วงวันหยุดสงกรานตร์ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 15 เมษายน 2560 นายไกรสร เพิงใหญ่ นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นราธิวาส ได้ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนช่วงวันหยุดสงกรานตร์ บริเวรปั๊มน้ำมัน ปตท. บาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!