ศจร.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อทราบแนวทางการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของกองฯ ให้เป็นทิศทางเดียวกัน

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อทราบแนวทางการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของกองฯ ให้เป็นทิศทางเดียวกัน 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. นายยุทธงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อทราบแนวทางการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของกองฯ ให้เป็นทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) กรมประมง โดยมีนายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ระหว่างการประชุมได้รับเกียรติจากดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นางอุมาพร พิมุลบุตร รองอธิบดีฯ และคณะ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กบร. เพื่อการแก้ไขปัญหา IUU

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!