ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ครั้งที่ 1/2562

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ครั้งที่ 1/2562 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส ได้ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับฟังข้อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกันทั้งพื้นที่ ณ ห้องประชุมร้านอาหาร บ้านชายคลอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!