ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมอบรมขยายผลชุดจิตอาสา 904 จังหวัดนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมอบรมขยายผลชุดจิตอาสา 904 จังหวัดนราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้าศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมอบรมขยายผลชุดจิตอาสา 904 จังหวัดนราธิวาส ได้มีชุดวิทยากรจิตอาสา 904 ที่สำเร็จการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" เดินทางมาอบรมให้ความรู้ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!