ศจร.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (ฉบับแก้ไข) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (ฉบับแก้ไข) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 0900 น. นายยุทธงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (ฉบับแก้ไข) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีนายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 ตึกปลอดประสพ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!