ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้าศจร.นราธิวาส ได้ร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!