คณะทำงานชุดสหวิชาชีพ ตามคำสั่ง ศปมผ. ได้อบรมให้ความรู้และทวนสอบการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เพื่อเน้นแนวการปฏิบัติที่ถูกหลักทฤษฎี ( Brief ) และดูการปฏิบัติงานตรวจเรือจริง ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


คณะทำงานชุดสหวิชาชีพ ตามคำสั่ง ศปมผ. ได้อบรมให้ความรู้และทวนสอบการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เพื่อเน้นแนวการปฏิบัติที่ถูกหลักทฤษฎี ( Brief ) และดูการปฏิบัติงานตรวจเรือจริง ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. คณะทำงานชุดสหวิชาชีพ ตามคำสั่ง ศปมผ. ได้อบรมให้ความรู้และทวนสอบการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เพื่อเน้นแนวการปฏิบัติที่ถูกหลักทฤษฎี ( Brief ) และดูการปฏิบัติงานตรวจเรือจริง ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและทำแบบทดสอบ นำโดยนาวาเอกรังสรรค์ คำกลัด รองผอ.กพ.บก.ทรภ.2 นายธีรพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) วิทยากรจากกรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการฯ กรมการจัดหางาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!