น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล.เขต2 ได้เดินทางมายังศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีเรือประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล.เขต2 ได้เดินทางมายังศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีเรือประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 14 มีนาคม 2561 น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล.เขต2 ได้เดินทางมายังศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีเรือประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งรับฟังบรรยาสรุปและซักถามประเด็นอุปสรรคต่างๆ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!