ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศจร.เขต 2 เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1/2561

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศจร.เขต 2 เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1/2561 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 9-11 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศจร.นราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศจร.เขต 2 เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1/2561 รับฟังข้อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะการปฏิบัติในการตรวจเครื่องมือประมงก่อนออกไปทำการประมงในครั้งแรกสำหรับเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงรอบการประมง 61-62 รวมทั้งร่วมแข่งกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในศจร.เขต 2 ณ บริษัทผลิตไฟฟ้า ขนอม จำกัด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!