เตรียมตัวให้พร้อมมีจระเข้ มีเงิน

 สินเชื่อจระเข้


เตรียมตัวให้พร้อมมีจระเข้ มีเงิน เริ่มแล้ว 7 ตุลาคม 2564 ใครพร้อมมายื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการก่อนได้เลย!!!
สามารถยื่นได้ ณ สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ของท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 เอกสารใบสมัคร (จข. 1) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www4.fisheries.go.th/crocodile-softloan
 เอกสารหลักฐานอื่นๆ สามารถดูได้ในเว็บไซต์ด้านบนนี้ได้เลย!!!!!?เริ่มแล้ว 7 ตุลาคม 2564 ใครพร้อมมายื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการก่อนได้เลย!!!
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!