บุคลากรสินเชื่อจระเข้
นายธเนศ พุ่มทอง

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
(ชำนาญการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สินเชื่อจระเข้

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900