ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกร้าม ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

 กุ้งก้ามกราม


ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกร้าม ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกร้าม ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการกรม ข้าราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้มีการชี้แจง และกำหนดแนวทางในการพิจารณาผลงานของเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (ระดับประเทศ) ปีงบประมาณ 2564 และการตัดสินการประกวดเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (ระดับประเทศ) ปีงบประมาณ 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กุ้งก้ามกราม

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland111tech2@gmail.com   0 2562 0600-15   แฟนเพจ