ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกร้าม ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

 กุ้งก้ามกราม

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกร้าม ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-08  |   ข่าววันที่: 2021-09-08 |  อ่าน: 44 ครั้ง
 

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกร้าม ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการกรม ข้าราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้มีการชี้แจง และกำหนดแนวทางในการพิจารณาผลงานของเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (ระดับประเทศ) ปีงบประมาณ 2564 และการตัดสินการประกวดเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (ระดับประเทศ) ปีงบประมาณ 2564

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กุ้งก้ามกราม

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900