เอกสารประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและการส่งออกกุ้งก้ามกราม

 กุ้งก้ามกราม

เอกสารประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและการส่งออกกุ้งก้ามกราม 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-09  |   ข่าววันที่: 2021-07-09 |  อ่าน: 136 ครั้ง
 

เอกสารประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและการส่งออกกุ้งก้ามกราม (คลัสเตอร์กุ้งก้ามกราม) ครั้งที่ 1/2564
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
หรือระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

Meeting ID (Meeting ID: 856 6847 9525
Passcode: 974654)

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กุ้งก้ามกราม

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900