เอกสารประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและการส่งออกกุ้งก้ามกราม

 กุ้งก้ามกราม


เอกสารประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและการส่งออกกุ้งก้ามกราม เอกสารประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและการส่งออกกุ้งก้ามกราม (คลัสเตอร์กุ้งก้ามกราม) ครั้งที่ 1/2564
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
หรือระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

Meeting ID (Meeting ID: 856 6847 9525
Passcode: 974654)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กุ้งก้ามกราม

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland111tech2@gmail.com   0 2562 0600-15   แฟนเพจ