ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 กันยายน 2565นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาววรรณา ถวิลวรรณ์ และนายศรานุรัตน์ ปานสุวรรณ จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ ร่วมลงพื้นที่อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาหมอ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท "เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำตัญทางเศรษฐกิจ" มีการเพาะเลี้ยงปลาหมอในบ่อดิน บ่อปูน และอนุบาลในกระชัง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาหมอในพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

     ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240    nakhonsri_fish@yahoo.com   075-845-183   075-845-183   แฟนเพจ