ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะวิทยากรจาก กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กลุ่มวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิต ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม "แปรรูป ปลาดุกเส้น และปลาส้มอีสาน" เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว นำมาจำหน่ายใน Fisheries Shop ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ของกรมประมง เพื่อขยายตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ จักช่วยลดปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

     ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240    nakhonsri_fish@yahoo.com   075-845-183   075-845-183   แฟนเพจ