ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 
นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรี?ธรรมราช? ได้มอบหมายให้บุคคลากรลงพื้นที่อำเภอควนเนียง เพื่อสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาบ้าหรือปลาสุลต่าน จำนวน 100,000 ตัว เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในกิจกรรม "สร้างจิตสำนึกด้านความเข้มแข็งของชุมชน ประกาศเอกราชสิ่งแวดล้อมสงขลา จากคลองภูมีถึงอู่ตะเภา" เนื่องในวันรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ณ คลองภูมี อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมีประมงจังหวัดสงขลา บุคลากรกรมประมง ผู้นำชุมชนชาวบ้านในพื้นที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

     ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240    nakhonsri_fish@yahoo.com   075-845-183   075-845-183   แฟนเพจ