ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่ นำพันธุ์ปลาน้ำจืด รวมจำนวน 300,000 ตัว ได้แก่พันธุ์ปลาบ้า(ปลาสุลต่าล) 150,000 ตัว และปลาตะเพียน 150,000 ตัว ร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช , นางศรุดา อินประพันธ์ นายอำเภอพิปูน พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัด?นครศรีธรรมราช, นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช , นายอาคม สิงหบุญ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและ?พัฒนา?การ?เพาะเลี้ยง?สัตว์?น้ำจืด?นครศรี?ธรรมราช, ประมงอำเภอพิปูน และอำเภอใกล้เคียง, องค์การบริหารส่วนตำบลกระทูน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช จิตอาสา 904 และพี่น้องจิตอาสา ผู้นำชุมชนในพื้นที่ คณะครูและนักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา 44 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และการบริหารจัดการอันนำมาซึ่งการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน และสร้างแหล่งอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

     ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240    nakhonsri_fish@yahoo.com   075-845-183   075-845-183   แฟนเพจ