โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช


โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 



วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ หนองใหญ่ หมู่ 7 ต. ปากจั่น อ.กระบุรี จ. ระนอง (แหล่งน้ำใหม่ ปี 2565) เพื่อดำเนินการกิจกรรมของโครงการ ดังนี้

- กิจกรรมให้ความรู้ด้านการทำอาหารสัตว์น้ำแบบลดต้นทุน สาธิตการทำอาหารสูตรลดต้นทุน การทำฟางหมัก

การทำจุลินทรีย์ ปม.1

- กิจกรรมการประเมินผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ก่อนปล่อยสัตว์น้ำ

- สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำครั้งที่ 1 ณ หนองใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่ ทั้งหมด 30 ไร่

- ร่วมกันระดมความคิด วางแผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 2 การเตรียมสถานที่อนุบาลสัตว์น้ำ โดยการทำคอก การทำฟางหมัก ในช่วงเวลาเดือนมีนาคม และ เมษายน ที่จะถึงนี้

ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

ที่ศูนย์ฯได้รับมอบหมายจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

โดยการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมประสานงานกับสำนักงานประมงจังหวัดระนอง สำนักงานประมงอำเภอกระบุรี คณะกรรมการและสมาชิกโครงการธนาคารสินค้าเกษตรจังหวัดระนอง และได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชเป็นปลาตะเพียนขาว จำนวน 20,000 ตัว จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร โดยมี นายสุวิทย์ คชสิงห์ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ร่วมลงพื้นที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่โครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

     ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240    nakhonsri_fish@yahoo.com   075-845-183   075-845-183   แฟนเพจ