ประกาศกรมประมง No Gift Policy - ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

 กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

ประกาศกรมประมง No Gift Policy - ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

No Gift Policy - ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจา...


ประกาศกรมประมง

เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

 กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900    disciplinef@gmail.com   029406147   029406147   แฟนเพจ