แนวทางการปฏิบัติตนของราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

แนวทางการปฏิบัติตนของราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

     กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900    disciplinef@gmail.com   029406147   029406147   แฟนเพจ