ประชาสัมพันธ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 05-01-64) ขั้นตอนการจ่ายเงิน รับเงิน นำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง และเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

 กองบริหารการคลัง

ประชาสัมพันธ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 05-01-64) ขั้นตอนการจ่ายเงิน รับเงิน นำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง และเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-02-04  |   ข่าววันที่: 2021-02-04 |  อ่าน: 659 ครั้ง
 

 Tags

  •  บทความ

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900