พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ 

สไลด์โชว์


วันที่ 21 กันยายน 2564 นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 และวันครบรอบสถาปนากรมประมงปีที่ 95 ณ บริเวณหน้าอาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลาโดยมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ตัวแทนแหล่งน้ำ จำนวน 3 แห่ง และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 3 ราย พันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ได้แก่ ปลาบ้า และปลาตะเพียน จำนวน 500,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!