อธิบดีกรมประมง...ให้คำมั่นพร้อมจับมือเกษตรกรพลิกฟื้นกุ้งไทย ให้มีคุณภาพปลอดภัย เพื่อก้าวไกลสู่ความยั่งยืน ในงาน

 สำนักงานเลขานุการกรม


อธิบดีกรมประมง...ให้คำมั่นพร้อมจับมือเกษตรกรพลิกฟื้นกุ้งไทย ให้มีคุณภาพปลอดภัย เพื่อก้าวไกลสู่ความยั่งยืน ในงาน 

บทความ


 

อธิบดีกรมประมง...ให้คำมั่นพร้อมจับมือเกษตรกรพลิกฟื้นกุ้งไทย ให้มีคุณภาพปลอดภัย เพื่อก้าวไกลสู่ความยั่งยืน ในงาน "วันกุ้งจันท์" ครั้งที่ 26

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ได้รับมอบหมายจากนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงาน "วันกุ้งจันท์" ครั้งที่ 26 ภายใต้หัวข้อ “พลิกฟื้นกุ้งไทย คุณภาพปลอดภัย ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2565 โดยมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า การจัดงานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 26 ในครั้งนี้ นับเป็นการเปิดเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมกุ้งทะเลทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึง กลยุทธ์ทางด้านการตลาด โดยกรมประมงพร้อมจะร่วมสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาด และกลับมาผงาดในเวทีโลกได้อีกครั้ง ตามที่ได้วางเป้าหมายในการเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้มีผลผลิตปริมาณ 400,000 ตัน ภายในปี 2566 ภายใต้บริบทความท้าทายของปัญหาต่าง ๆ ที่เกษตรกรเผชิญอยู่ในขณะนี้ โดยเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบทางประสบการณ์และความสามารถของพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบกับการมีเทคโนโลยีเลี้ยงกุ้งที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้ผลผลิตกุ้งทะเลของไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นได้ตามที่คาดการณ์ไว้ อีกทั้งในด้านการแปรรูปและส่งออก ผู้ประกอบการห้องเย็นและโรงงานแปรรูปของไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก โดยกรมประมงจะเน้นส่งเสริม/ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้ากุ้งทะเลทั้งระบบ ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามระบบสากล ทั้งนี้ ภายในงานมีการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ อนาคตอุตสาหกรรมกุ้งไทย ปี 65 การบริหารความเสี่ยงในการเลี้ยงกุ้งด้วยวูก้า (VUCA) แนวทางการผลิตให้ตรงทิศทางตลาดกุ้งไทย - กุ้งโลก การประยุกต์ผลงานวิจัยปรับใช้ในการเลี้ยงจริง เป็นต้น

โดยในช่วงเช้าก่อนพิธีเปิดงาน ฯ อธิบดีกรมประมงได้เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นประธานในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง พร้อมด้วย นายวิรัตน์ อรุณพันธ์ุ นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานร่วมกิจกรรม ซึ่งสัตว์น้ำที่ใช้ปล่อยประกอบด้วย กุ้งกุลาลาย 1 ล้านตัว กุ้งกุลาดำ 1 ล้านตัว ปูม้าระยะ Zoea จำนวน 2 ล้านตัว และเต่าตนุ จำนวน 9 ตัว

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที...  254   กรมประมง...ระดมทีมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   183  กรมประมงขอเชิญชวนหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด ยึดหลักปฏิบัติ งดให้ งดรับ   181  สื่อเผยแพร่ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านการประมง   170  บริการดาวโหลดไฟล์ดิจิตอล   161  บริการดาวน์โหลดสื่อ Infographic   152  อธิบดีกรมประมง....เปิดโต๊ะแถลง   146  การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565 “วิจัยการประชุมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ...  142  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ...  141  ประชาสัมพันธ์ ร้านสำเภาทอง..มาแล้วจ้า !! พบกับสินค้าใหม่ ตามคำเรียกร้อง   137


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานเลขานุการกรม

     กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    secretary@fisheries.go.th   025620600-15   025620564   แฟนเพจ